Moterų pavardes Kietienė, Gervienė, Cvirkienė reikia kirčiuoti šaknyje. 

   Ištekėjusių moterų pavardės su priesaga -ienė, padarytos iš pirmosios kirčiuotės pamatinio žodžio, dažniausiai išlaiko jo kirčio vietą ir priegaidę. Todėl  Kíetienė (plg. Kíetis), Gérvienė (plg. Gérvė), Cvìrkienė (plg. Cvìrka). Daugiau pavyzdžių: Kiáunė – Kiáunienė, Rìmantas – Rìmantienė, Juozė́nas – Juozė́nienė (žr. A. Laigonaitė. Lietuvių kalbos akcentologija, Vilnius, 2002, p. 58–59). 

    Moterų pavardžių kirčiavimas išsamiai aptartas svetainėje skyriuje „Moterų pavardžių kirčiavimas“.

   Dar žr. įrašą „Kaip kirčiuoti moterų pavardes su -ė?“

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą