Pavardės linksniuojamos pagal tai, kuriai linksniuotei priklauso. Skirtingoms linksniuotėms priklausančios pavardės yra linksniuojamos skirtingai.  Bendrašaknės pavardės, jei jų linksniuotės skirtingos, linksniuojamos skirtingai (pvz., Razmus ir Razmas, Norvila ir Norvilas). Žr. „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką“ (Vilnius, 2005, 68–80 p.). Analogiškai linksniuojami ir vardai (pvz., Bronius, Bronys, Valius, Valys).

 

   Pavardžių linksniavimo pavyzdžiai

Linksniuotė -(i)a   -(i)u   -(i)o -ė 
Galūnė -as -is,  -ys   -us -ius   -a  -ė
V.  Norvilas Norvilis Luckys  Luckus Vėlius   Norvila  Lindė
K.  Norvilo  Norvilio Luckio  Luckaus  Vėliaus  Norvilos  Lindės
N.  Norvilui Norviliui Luckiui  Luckui  Vėliui  Norvilai  Lindei
G.  Norvilą Norvilį Luckį  Luckų  Vėlių  Norvilą  Lindę
Įn.  Norvilu  Norviliu Luckiu  Luckumi  Vėliumi  Norvila  Linde
Vt.  Norvile  Norvilyje Luckyje  Luckuje  Vėliuje  Norviloje  Lindėje
Š.  Norvilai!  Norvili!  Lucky!  Luckau!  Vėliau!  Norvila!  Linde!
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą