Visi trys būdvardžiai siejami su tarptautiniu daiktavardžiu ekspansija (lot. expansio – plėtimas, skleidimas): 1. valstybių, monopolijų ar jų grupių įtakos ir vyravimo sferų plėtimas; 2. med. plėtimasis, plitimas  (žr. „Tarptautinių žodžių žodyną“, Vilnius, 2013, p. 208). 

     Priesagų -inis, -iškas ir -yvus darybinės reikšmės šiek tiek skiriasi, todėl esama skirtumų ir tarp su jomis sudarytų būdvardžių. Priesagos -inis vediniai žymi išskiriamąją arba rūšinę ypatybę, -iškas, -yvus vediniai – būdingą ar esminę (būdvardis ekspansiškas labai retas, šia reikšme paprastai vartojama ekspansyvus). Plg.  junginius ekspansinė politika, ekspansinė valstybė, bet ir ekspansyvi politika, ekspansyvi valstybė; dar ekspansyvi plėtra

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą