Bendrinėje kalboje nusistovėjęs rašybos variantas svetimoteriauti „svetimauti (apie vyrus)“, svetimoteriauja, svetimoteriavo, taip pat svetimoterystė, svetimoteris, žr. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ (el. variantas http://lkiis.lki.lt/dabartinis). Tai greičiausiai susiję su tuo, kad du gretimi vienodi priebalsiai lietuvių kalboje netariami – paprastai tariamas tik vienas.

     Kita vertus, pagal bendrąsias rašybos taisykles sudurtinių žodžių dėmenų sandūroje paprastai rašomi visi susidūrę priebalsiai (žr. Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba, Vilnius, 1992, p. 35, § 48), pvz.: kilogrammetras, pirmmetukas, -ėšėmmargis, -ė, žiemmilžė. Todėl ir parašymo svetimmoteriauti, -auja, -avo (iš svetim-os + moters) negalima laikyti didele klaida, greičiau pasenusiu variantu. („Lietuvių kalbos žodyne“, žr. lkz.lki.lt, pirmumas vis dėlto teikiamas variantams su viena priebalse m sandūroje: svetimoteriauti, svetimoterystė, svetimoteris, svetimoterius, svetimoteriautojas, svetimoterininkas. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ irgi numatyta teikti nusistovėjusios rašybos variantą su viena m svetimoteriauti ir svetimoteriautojas, žr. Antraštyną.) 

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą