Bendrinėje kalboje nusistovėjęs rašybos variantas svetimoteriauti „svetimauti (apie vyrus)“, svetimoteriauja, svetimoteriavo, taip pat svetimoterystė, svetimoteris, žr. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“. Tai greičiausiai susiję su tuo, kad du gretimi vienodi priebalsiai lietuvių kalboje netariami – paprastai tariamas tik vienas.

     Kita vertus, pagal bendrąsias rašybos taisykles sudurtinių žodžių dėmenų sandūroje paprastai rašomi visi susidūrę priebalsiai (žr. „Lietuvių kalbos rašybą ir skyrybą“, Vilnius, 1992, p. 35, § 48), pvz.: kilogrammetras, pirmmetukas, -ėšėmmargis, -ė, žiemmilžė. Todėl ir parašymo svetimmoteriauti, -auja, -avo (iš svetim-os + moters) negalima laikyti didele klaida, greičiau pasenusiu variantu. („Lietuvių kalbos žodyne“ pirmumas vis dėlto teikiamas variantams su viena priebalse m sandūroje: svetimoteriauti, svetimoterystė, svetimoteris, svetimoterius, svetimoteriautojas, svetimoterininkas. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ irgi numatyta teikti nusistovėjusios rašybos variantą su viena m – svetimoteriauti ir svetimoteriautojas). 

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą