Svarbiausių kulto aktų pavadinimai rašomi iš didžiosios raidės, krikščionių tekstuose pirmiausia pagrindinio sakramento pavadinimas – Šven­čiau­sia­sis Sak­ra­men­tas, sinonimai: Eu­cha­ris­ti­ja, Eucharistijos Sakramentas, Vieš­pa­ties Va­ka­rie­nė, Šventoji Vakarienė, Al­to­riaus Sak­ra­men­tas, Komunija (taip pat ir Pirmoji Komunija, bet Paskutinė vakarienėDieviškoji liturgija).

     Kitų sakramentų pavadinimai pagal bendrąsias taisykles tik pradedami didžiąja raide: Krikš­to sak­ra­men­tas, Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tas, At­gai­los sak­ra­men­tas, Šven­ti­mų sak­ra­men­tas, San­tuo­kos sak­ra­men­tas, Li­go­nių pa­te­pi­mo sak­ra­men­tas arba Krikš­tas, Su­tvir­ti­ni­mas, Eu­cha­ris­ti­ja, At­gai­la, Šven­ti­mai, San­tuo­ka, Li­go­nių pa­te­pi­mas.

     Vie­na­žo­džiai sak­ra­men­tų pa­va­di­ni­mai gali būti var­to­ja­mi ir kaip ben­dri­niai žo­džiai, ta­da jie ra­šo­mi ma­žą­ja rai­de:  Kiekvieną sekmadienį eina komunijosBaž­ny­čia at­lie­ka krikš­to, jung­tu­vių, lai­do­tu­vių ir ki­tas apei­gas; Dau­gė­jo kū­di­kių krikš­tų; su­au­gu­sių­jų krikš­tas (t. y. krikš­ti­ji­mas); Lietuvos krikštas; Ka­ta­li­kų san­tuo­kos pa­pras­tai vyks­ta šv. Mi­šio­se; baž­ny­ti­nė san­tuo­ka; ci­vi­li­nė san­tuo­kasan­tuo­kos ins­ti­tu­ci­ja; At­lie­ka­ma  pa­skir­to­ji at­gai­la; Per ku­ni­gų šven­ti­mus žmo­nės mel­džia­si. 

     Žr. VLKK išplėstinės pakomisės 2004 m. parengtos rekomendacijos „Dėl kai kurių religinių vardų, terminų, pavadinimų rašymo didžiąja raide“ projekto 1.7 punktą. 

Žymės: rašyba, religija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą