Gali būti keli šios žemaičiams būdingos pavardės kirčiavimo variantai – Nausėdà (2 kirčiuotės) ir Nausė́da (1 kirčiuotės). Pirmasis variantas senesnis ir nurodomas daugelyje šaltinių (žr.: „Lietuvių pavardžių žodyną“, pavardes.lki.lt; „Visuotinę lietuvių enciklopediją“, t. 16, p. 148). Pavardė kilusi iš Mažojoje Lietuvoje užfiksuoto bendrinio sudurtinio daiktavardžio nausėdà (: naujas + sėsti, sėda) „naujasėdys, -ė, t. y. naujakurys, -ė“. Plg. vyriškosios giminės variantus nausė̃das, -ė „t. p.“, nausė̃dai „naujasėdžių gyvenama vieta“ bei priesagos vedinį nausėdijà „t. p.“ – jie visi 2-osios kirčiuotės, žr. „Lietuvių kalbos žodyną“, LKZ.lt); dar plg. kaimų vardus Nausė̃dai (Klaipėdos ir Tauragės apsk., žr. Adresų registre). Kita vertus, šio tipo dūrinių, priklausančių 2-ajai kirčiuotei, labai nedaug (daugnorà, gernorà). 

     Pastovaus kirčio variantas Nausė́da (1 kirčiuotė), matyt, bus atsiradęs pagal analogiją su tokiais sudurtiniais asmenvardžiais ir bendriniais žodžiais kaip Daugė́la, Dirgė́la, Pelė́da, pelė́da, taip pat kitokios darybos žodžiais, pvz., nepasė́da.

   Kuriuo iš nurodytųjų variantų kirčiuoti konkretaus žmogaus pavardę, reikia teirautis jos savininko.

     Linksnių kirčiavimas:

  • 2-osios kirčiuotės variantas kirčiuojamas taip: vard. Nausėdà, kilm. Nausė̃dos, naud. Nausė̃dai, gal. Nausė̃dą, įnag. Nausėdà, šauksm. Nausė̃da!
  • 1-osios kirčiuotės atveju kirtis visuose linksniuose išlieka ten pat: Nausė́da, Nausė́dos, Nausė́dai...

     Žmonos pavardės kirčiavimas pagal Nausėdà iš tradicijos būtų Nausėdíenė, pagal Nausė́daNausė́dienė. Kita vertus, dabartinėje vartosenoje nustatytas polinkis kirčiuoti priesagą -íenė ir kai vyriškai pavardei būdingas kirčiuotas priešpaskutinis skiemuo, taigi abiem atvejais gali būti Nausėdíenė. (Dėsningumas labiau išlaikomas, kai vyriškas asmenvardis turi kirčiuotą tvirtapradę priesagą, pvz.: BardáuskasBardáuskienėAdomė́nasAdomė́nienė, SavukýnasSavukýnienė.)


        Dar žr.: B. Stundžia. Kaip kirčiuoti pavardę Nausėda (Gimtoji kalba, 2019, Nr. 6, p. 7–9).

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą