Lietuviškas Midjano gyventojų pavadinimas – midjaniečiai (žr. „Biblijos vardų žodyną“. sud. P. Kimbrys, Vilnius: Aidai, 2000, p. 199; žodynas apsvarstytas VLKK). Pavyzdžiai iš Šventojo Rašto: Viešptas kalbėjo Mozei, tardamas: „Atkeršyk midjaniečiams už izraeliečius; tada tu būsi paimtas pas savo giminę“ (Sk 31, 1–2); Jis nugalėjo midjaniečius Moabo lygumoje... (1 Kr, 6, 16). Atitikmenys anglų kalba: asmenvardis ir vietovardis – Midian, gyventojai – Midianites

   Kas kita – medai (siejami su vietovardžiu Medija, žr. žodyno 193 psl.), pvz.: ...tavo karalystė yra padalyta ir atiduota medams ir persams (Dan 5, 28); „... Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis“ (Apd 2 9–11). Šio tautovardžio atitikmuo anglų kalba – Medes. 

Žymės: leksika, religija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą