Klusterti, klustelti vartojami sinonimiškai. Veiksmažodžių darybos morfemos  dažnai įvairuoja: telėti (-telti, -terėti, -terti, -stelėti, -sterėti, -sterti). Bendra šios darybos kategorijos veiksmažodžių reikšmė – veiksmo momentiškumas, staigumas. Jie nusako labai trumpą veiksmą. Šalia momentinės reikšmės jie turi ir mažybinę (deminutyvinę) reikšmę.

Akimirkos veiksmažodžiai bendrinėje lietuvių kalboje daromi su priesaga -telėti. Jų darybinė reikšmė „staigiai, nesmarkiai padaryti tai, kas išreikšta pamatiniu veiksmažodiu“: klustelėti, atsargiai paklausti: Užteko Tabariškėse  klustelėti ir pirmi pasitaikę vaikigaliai kelią parodė. Dar plg. dvelktelėti, staigiai, nemarkiai padvelkti,  pūstelėti, staigiai, nesmarkiai papūsti, virktelėti, staigiai, nesmarkiai pravirkti.

Daugiau žr. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius, 1997, p. 395, 400, 401.

 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą