Tai miestas ir upė Lenkijos šiaurės rytuose, Palenkės vaivadijoje, autentiška forma lenk. Supraśl

     Pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 60-ajame nutarime paskelbtus principus (žr. 3.4  punktą) pirmenybė teiktina tradicinėms formoms, šiuo atveju – variantui Sùpraslis, žr. Lietuvių kalboje vartojamų tradicinių Lenkijos vietovardžių formų sąrašą (patvirtintą VLKK 1998 m. spalio 29 d. posėdžio protokoliniu nutarimu; dar leidinyje „Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos“, Vilnius: MELI, 2002, p. 94), taip pat „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje. T. 22“ (žr. internete VLE.lt).

 Žodyne „Pasaulio vietovardžiai“ teikiamas naujesnis variantas Sùpraslė, žr. http://pasaulio-vardai.vlkk.lt/vietovardis/suprasle. Tad galimas pasirinkimas. Plg.  tradicinių vietovardžių sąraše taip pat yra du vietovardžio lenk. Nereśl variantai – NẽreslisNẽreslė, dar tradicinis Peremislis (Przemyśl), tik žodyne – Prieraslis (Przerośl), Zanemyslis (Zaniemyśl), Naujasis Tomyslis (Nowy Tomyśl), bet Turoslė (Turośl). 

 

 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą