Taip, žodis užprotokoluoti darybiškai taisyklingas (plg. užblokuoti, užfiksuoti ir pan.), jis vartojamas reikšme „įrašyti į protokolą“ (žr. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“).

     Protokolúoti – rašyti renginio protokolą, fiksuoti protokolu ar protokole: Visi posėdžiai turi būti protokoluojami. Toks nutarimas neužprotokoluotas (protokole neįrašytas). Žr. „Kanceliarinės kalbos patarimus“.

Žymės: leksika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą