Galūnės kitų kalbų asmenvardžiams ir vietovardžiams, kurie baigiasi balsių sandūra ar dvibalsiu, nepridedamos – jie lieka nekaitomi (žr. 60-uoju VLKK nutarimu patvirtintų Rašybos ir skyrybos nuostatų 4.9 punktą, Asmenvardžių gramatinimo rekomendacijos 3.2 punktą). Baigmuo -eo būdingas italų, ispanų kalboms, plg.: pvz.: it. asmenv. Romeo, Galileo, Pompeo; vietov. Kadèo, Marinèo, Petinèo, Samugèo; isp. Mateo, Langreo, Ribadeo, Tineo, Vegadeo (žr. pasaulio-vietovardžiai.vlkk.lt)

      Galima pridurti, kad jei tekstas nereikalauja ypatingo tikslumo, vardai, ypač krikštavardžiai, atsižvelgiant į bendrakultūrinį Europos kontekstą, gali būti adaptuojami labiau – parenkant žinomesnį, patogesnį kaitomą to paties vardo variantą, plg.: lot. Pompeius, isp. Pompeyo, angl. Pompey, vok. Pompejus, Pompeius – suliet. Pompėjus (dar plg. vietov. Pompėja, it. Pompei, port. Pompéia); lot. Matheus – suliet. Matėjas arba Matėjus, tradic. liet. Motiejus, latv. Matejs, portg. Mateus, šved. Matteus (dar plg. gr. Odysseus – suliet. Odisėjas, lot. Vergiliussuliet. Vergilijus, Amadeussuliet. Amadėjus, žr. 60-uoju VLKK nutarimu patvirtintų Rašybos ir skyrybos nuostatų 4.2 punktą). 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą