Tarp dviejų balsių, kurių viena yra i, priebalsė j tarptautinių žodžių pabaigoje rašoma: 1) prieš lietuviškas galūnes, pvz.: loterija, kolonija, reakcija, radijas, Tokijas, Mesijas, opijus, genijus, Merkurijus, Konfucijus; 2) prieš lietuviškas priesagas, pvz.: jubiliejinis, idėjinis, idėjiškas, linijinis, herojinis, herojiškas, archajinis, archajiškas, stojiškas, fariziejiškas, diferencijuoti, diferencijavimas ir t. t.

      Prieš nelietuviškas priesagas j nerašoma, nors garsas j ir tariamas, pvz.: opiumas, genialus, mesianizmas, hebraizmas, reakcionierius, kolonializmas, diferenciacija ir kt.

      Todėl tos pačios šaknies tarptautiniai žodžiai dėl ką tik minėtų priežasčių gali būti rašomi skirtingai, plg.: herojinis, herojiškas, bet heroizmas, heroizuoti; archajinis, archajiškas, bet archaizmas; hebrajinis, hebrajiškas, bet hebraizmas, hebraistika; reakcija, bet reakcionierius; kolonija, kolonijinis, bet kolonializmas; stojiškas, bet stoikas, stoicizmas; Mesijas, bet mesianizmas; diferencijuoti, diferencijavimas, bet diferenciacija, diferencialas; repatrijuoti, repatrijavimas, bet repatriacija, repatriantas ir pan.

 (N. Sližienė. Kodėl makiažas be j, o losjonas – su? // Lietuvos rytas, 1995 m. lapkričio 10 d.).

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą