Priesagos -inis, -inė būdvardžiai, padaryti iš 1-osios kirčiuotės žodžių, turinčių daugiskaitos naudininke kirčiuotą trečią ar dar tolesnį nuo galo skiemenį, paprastai priklauso 2-ajai kirčiuotei (žr. A. Pakerio, B. Stundžios, D. Mikulėnienės „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyną“, 2007, p. 174, 176). Plačiau žr. kons. Kaip kirčiuoti priesagos -inis, -inė būdvardžius? 

     Būdvardžio kontūrinis, -ė pamatinis žodis – kòntūras (1-osios kirčiuotės), dgs. naud. kòn-tū-rams (kirčiuotas 3-ias nuo galo skiemuo), taigi būdvardis 2-osios kirčiuotės – kontūrìnis, kontūrìnė

     Taigi, kontūrìniai žemėlapiai, ne kontū̃riniai.

     Galbūt į nedėsningą kirčiavimą linkstama dėl panašumo į vedinius iš 2-osios kirčiuotės daiktavardžių, plg.: kultū̃rinis, -ėkultūrà, kul-tū̃-roms (kirčiuotas antras nuo galo skiemuo); struktū̃rinis, -ėstruktūrà, struk-tū̃-roms; manikiū̃rinis, -ė manikiū̃ras, ma-ni-kiū̃-rams.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą