Kai susiduria dvi ar daugiau priebalsių, paskutinė būtinai keliama į kitą eilutę, o likusios gali būti paliekamos toje pačioje eilutėje arba perkeliamos į kitą, todėl tokius žodžius galima skiemenuoti dvejaip (ar trejaip), pvz.: ga-tvė, gat-vė; aš-trus, ašt-rus; lu-kštas, luk-štas, lukš-tas.
     Dvibalsiai ar mišrieji dvigarsiai, kaip ir dviraidžiai dz, dž, ch, neskaidomi: kin-ta, bi-dzena, au-džia, me-cha-ni-ka. Dz, dž skaidomi tada, kai d priklauso vienam, o z ar ž kitam sudurtinio žodžio dėmeniui, pvz., juod-žemis.

     Žr. Aktualiausios temos / Rašyba / Žodžių kėlimas.

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą