Oficialus terminas, vartojamas Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme, yra prekių ženklas (2017-07-12 suvestinė redakcija). Šis terminas teikiamas ir standarte LST ISO 5127:2008 „Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas“ (Terminų banke teikiama redaguota apibrėžtis: „ženklas arba simbolis, naudojamas įmonės gaminiams išskirti“), atitikmenys kitomis kalbomis: angl. trade mark, pranc. marque de commerce, marque de fabrique. 

       Kai kuriuose kituose šaltiniuose sinonimiškai teikiamas ir prekės ženklas (žr.: VLE.lt; Terminų banką),  tačiau teiktinesnis su daugiskaitos forma sudarytas terminas, nes ženklas registruojamas ne vienai prekei, o prekių grupei. 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą