Kalbant apie asmens kilmę, tam tikrų su kilme susijusių savybių turėjimą būdvardis šakninis nevartojamas.

     Reikšme „turintis būdingas ypatybes“ paprastai vartojamas būdvardis tikras (žr. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“), taigi sakytina tikras vilnietis, tikras dzūkas ir pan.
     Tačiau norint vaizdingai nusakyti savo kilmę galima pasakyti: mano šaknys – Aukštaitijoje; jo giminės šaknys Biržų rajone (žr. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamą perkeltinę žodžio šaknis reikšmę „ko nors pradžia, šaltinis“).

 

Žymės: leksika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą