Apibendrintai tai galima pavadinti tikėjimo postulatais, principais, teiginiais – penki Reformacijos postulatai (sola).

     Paskiri jie paprastai vartojami neversti, kaip citatos, kartais čia pat paaiškinant: sola gratia – vien tik malone, sola fide – vien tik tikėjimu, sola scriptura – vien tik Šventasis Raštas, solus Christus – vien tik Kristus (ar vien tik per Kristų), soli Deo gloria – vienam Dievui šlovė. „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (t. 19, 2011, Vilnius, p. 653) jie apibūdinami kaip formulėmis išreikšti esminiai Reformacijos punktai. 

     Dar plg. tikėjimo išpažinimo santraukas, kurios vadinamos „Credo“ (Tikiu...),  arba tikėjimo simboliu, glaustai išreiškiančiu tikinčiųjų bendrystę (žr.: simbolis, Apaštalų simbolis, VLE.lt).

Žymės: leksika, religija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą