Rašoma kartu – tesame arba tebesame: priešdėlio ir šaknies balsiai susilieja tariant ir rašoma viena balsė, dar plg.: nesti (< ne + esti), nebėra (< nebe + yra), tėra (< te + yra), tebesu (tebe + esu), besąs (be + esąs). Žr.: „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, p. 27, § 32. Pagal priešdėlio reikšmę pasakymai nebūtų vienodi.

     Dalelytinis priešdėlinis te- reikšmės atžvilgiu santykiauja su dalelyte tik. Jis prabrėžia veiksmažodžio reiškiamo veiksmo apribojimą, pvz.: Vanduo kelius tesiekia

     Daugiau pavyzdžių iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“: Visi tesame svečiai Žemėje. Mes visi tesame vieno didelio Vienio atspindžiaiPamatę, kas vyksta kitur, suvoksime, kad tesame vieni iš daugelio. <...> mes vienas antrą teisėjais, prokurorais, advokatais vadiname, o tesame paprasti fabrikų ar kitų įmonių darbininkai. Atrodo, jog šioje erdvėje tesama vieno taisyklingumo – visiško taisyklių ir tvarkos nebuvimo. Pasakiau jai, kad tesame susituokę vos penkias minutes, o ji jau aiškina man, ką daryti. 

     Dalelytinis priešdėlis tebe- (sudarytas iš dviejų dalelyčių te- ir be-) reikšmės atžvilgiu santykiauja su dalelytėmis vis, dar ir vartojamas pabrėžti, jog veiksmažodžio reiškiamas veiksmas vyksta toliau, nėra nutrūkęs, pvz.: Žmogui mirus, jo plaukai tebeauga ir tebekvėpuoja. Tarnavę kariuomenėje, tebedėvėjo savo seną uniformą. Viešpaties žodžiai tebeaidi jo tarnautojų ausyse... 

     (Plačiau žr.: „Lietuvių kalbos gramatika. T. 2“, Vilnius: Mokslas, 1971, p. 296, § 451–452.)

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą