Žodyno pakomisė 2017 m. gegužės 17 d. posėdyje pritarė polinkiui dabar skolintus žodžius tarti ir šaltiniuose teikti su minkštosiomis afrikatomis, pvz.: čiapatisčimičiangačioperisčiorisaskačiasa.

     Šaltiniuose jau teikiamų žodžių su kietąja afrikata (pvz.: ča ča ča, čadra, čakra, džaivas, džokeris, kečupas) galimi dvejopi variantai (su kietąja ir su minkštąja afrikata, ir ča ča ča, ir čia čia čia), nė vienas variantas nėra klaida.

     Tradiciniuose nusistovėjusiuose terminuose kaip džaulis tariama ir rašoma kietoji afrikata.

     
     „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ rengėjai, manydami, kad perspektyvesnė forma yra su minkštosiomis afrikatomis, planuoja į žodyną traukti variantus tik su minkštąja afrikata, išskyrus nusistovėjusius tradicinius terminus kaip džaulis.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą