Šie vardai autentiškai kirčiuoti gale: rus. Фома́, Кузьма́ (var. Козьма́, Косма́), taip pat ir sulietuvinti jų variantai galūninio kirčiavimo tipo – 4 kirčiuotės: Fomà, Fomõs, Fòmai, Fòmą, (su) Fomà, Fomojè, Fòma!; Kuzmà, Kuzmõs, Kùzmai, Kùzmą, (su) Kuzmà, Kuzmojè, Kùzma!

   Plg. tradicines lietuvių kalboje Rusijos vietovardžių formas Rusià (4), Maskvà (4).

   Atsižvelgiant į kirčiavimo polinkius dar galimi ir 2-osios kirčiuotės variantai, plg. svyruojama dėl vėliau atėjusių Rusijos vietovardžių: Nevà, Nevõs... (4) arba Nevà, Nèvos... (2), Okà, Okõs... (4) arba Okà, Òkos... (2).

   Galima pridurti, kad lietuvių vardyne žinoma pavardė Kuzma taip pat kirčiuojama nevienodai: vienose giminėse kaip 4-osios kirčiuotės, kitose – kaip 2-osios.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą