„Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamos dvi būdvardžio  dvigubas reikšmės:
    1. du kartus tiek imtas, pvz.: Dvigubas darbas. Dviguba nauda;
    2. sudarytas iš dviejų tokių pačių daiktų, pvz.: Dvigubi langai, dvigubos durys.

    Taigi žodis dvigubas gali būti vartojamas, kai kalbama apie du tokius pačius dalykus arba dalyką, kurio dalys yra lygiavertės, lygiaverčio statuso: dviguba pavardė, dviguba pilietybė, dviguba specialybė.

   
     Žodis dvigubas vengtinas, kai turimi omenyje du ne tokie patys dalykai, dviejų rūšių dalykai, dvejopi: vietoj junginio dvigubi standartai sakytina dvejopi standartai, vietoj dviguba buhalterijadvejopa buhalterija, dvigubas gyvenimasdvilypis gyvenimas, vietoj dvigubas poveikis – dvejopas poveikis ir pan.

    
     Tokiam vertinimui pritarta ir Žodyno pakomisės 2016 m. spalio 25 d. posėdyje.

    

Žymės: semantika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą