Dalykiniame stiliuje vartojami pasakymai Nobelio premijos laureatas, dar – nobelininkas, pvz.: Virginija Kochanskytė deklamavo naujosios nobelininkės Wislawos Szymborskos eiles. VU KHF lituanistams specialųjį kursą apie rašytojus nobelininkus dėstęs bibliografas Viktoras Ch. Spitrys, knygos „Kalba Nobelio premijos laureatai“ (Vilnius: Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla, 1997) sudarytojas

     Iš amer. anglų kalbos perimtas nobelistas (angl. Nobelist) pavartojamas daugiausia laisvuosiuose stiliuose: Bubastė mėgo ir kitą nobelistę, Vislavą Šimborską. Heaney daugelio laikomas geriausiu airių poetu po W. B. Yeatso, o jo gimtadienis (balandžio 13 d.) sutampa su dar vieno airių nobelisto – Samuelio Becketto gimimo diena. Jeigu jau visi taip giriasi savo pažintimis su nobelistais, tai kodėl aš turėčiau tylėti?

     Dar vartojami kvazipriesaginiai vedinai: nobeleatas, matyt, pasidarytas pagal laureatas, nobeliatas – pagal jubiliatas, pvz.: Nobeleatai kreivų veidrodžių šalyje. Viliuosi, keli papildomi štrichai laureatų biografijoms padės objektyviau vertinti nepažįstamas nobeleatų sinklito asmenybes. ...apsilankė ir vertėjas į švedų kalbą Andersas Bodegardas, nemažai prisidėjęs prie to, kad poetė tapo nobeliate. Kokia yra Lietuvos „klišė“, kaip Švedijos – Strindbergas, Bergmanas, „Volvo“, „Finlandija“? Kaip Islandijos – geizeriai ir nobeliatai

     Bendrinei kalbai teiktini pirmieji du pasakymai – Nobelio premijos laureatas, nobelininkas,

(Pavyzdžiai iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“.) 

Dar žr. kons. įrašus Nobelio premijaNobelis

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą