Abu žodžiai (pomenopauzė, postmenopauzė) darybos požiūriu yra taisyklingi.
     Post- yra pirmoji sudurtinių žodžių dalis, reiškianti „(esantis) po (ko nors), tolesnis, vėlesnis“ (žr. „Tarptautinių žodžių žodyną“, Vilnius, 2013), plg. tarptautinius žodžius: postimpresionizmas, postmodernizmas, postindustrinis, postkolonijinis ir kt. Analogiškai sudarytas ir žodis postmenopauzė.
     Vediniai su lietuvišku priešdėliu po- nurodo laiką, einantį po ko: popietė, pokaris (žr. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ (elektroninis variantas http://lkiis.lki.lt/dabartinis). Lietuvišką priešdėlį paprastai linkstama pridėti prie lietuviškų žodžių, tarptautinį post- prie tarptautinių, tačiau galimas vartoti ir tarptautinis žodis su lietuvišku priešdėliu pomenopauzė.

   Pomenopauzė (postmenopauzė) yra medicinos sąvoka,  medikų kalboje šių žodžių vartosena įvairuoja, sutarto medicinos termino nėra.  Ir „Medicinos enciklopedijoje“ (Vilnius, 1991), ir „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (t. 14, Vilnius, 2008, p. 681) teikiama postmenopauzė (taip pat premenopauzė, perimenopauzė – kiti terminai su tarptautiniu dėmeniu).

     Dar plg. įrašą pokomunistinis, postkomunistinis.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą