Taisyklinga forma – visokeriopas, visokeriopa. Šis būdvardis sudarytas iš visoks, -ia ir priesagos -eriopas, -eriopa.

Priesagos -(i)opas (-eriopas) būdvardžiai sudaromi iš dauginių skaitvardžių arba jų reikšmę turinčių žodžių ir žymi daiktų rūšių skaičių, pvz.: dvejopas alus, ketveriopi vaistai, visokeriopa parama, aštuoneriopos rūšies obuoliai, daugeriopi siūlai, devyneriopi jurginai („Lietuvių kalbos gramatika. T. 1. – Vilnius: Mintis, 1965, p. 579, § 982).  

Būdvardis visapusis sudarytas kitaip – sudurtas iš visas ir pusė, plg.: visavalis „turintis visą valią“, visavertis „turintis visą vertę“, dar plg.: visagalis, visavaldis, visažinis (kas visa gali, valdo, žino). 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą