Tai rūšiniai giesmių pavadinimai, todėl „Muzikos enciklopedijoje“ (Vilnius: MELI) teikiami mažąja raide:

  • akatìstas (sulot. gr. akathistos (hymnos) iš a „ne“ ir kathizo „sėduosi“, t. y. atliekamas „ne sėdint“), himnas akatistas, tai bizantiškoji giesmė – kontakionas su dviem įžanginiais posmais ir 24 graikų abėcėlės akrostichą sudarančiomis strofomis. Ja šlovinamas Kristus ir Dievo Motina, baigiama Dievo Motinos pašlovinimu. Giedama gavėnios penktąjį šeštadienį (žr.: T. 1, 2000, p. 29);
  • trisagiònas (sulot. gr. trisagion „triskart šventas“) – ortodoksų nekintamoji liturgijos giesmė invokacija, giedama per rytmetinę liturginę valandą ir dieviškosios liturgijos pradžioje. Romos katalikų liturgijoje ši giesmė su papildomomis eilutėmis giedama Didžiojo penktadienio liturgijoje, paeiliui graikų ir lotynų kalbomis. Tekstą sudaro viena kreipinio frazė, triskart pakartojant „šventas“, liet.: Šventas Dieve, šventas galingasai, šventas nemirtingasai, pasigailėk mūsų (žr.: T. 3, 2007, p. 546).

     Vartojimo pavyzdžiai: Lietuvos ortodoksų jaunimas pamėgo susirinkę cerkvėse pakaitom skaityti akatistus. Labai populiarus akatistas „Ačiū Dievui už viską“ (ortodoksas.lt). Akatistas Rytuose liturgijos dalimi tampa VIII a., o IX a. šis himnas buvo įtrauktas į Bizantijos liturgijos Gavėnios penktosios savaitės šeštadienio iškilmingas Rytmetinės pamaldas. Ta diena taip ir vadinama: Akatisto šeštadienis (ausrosvartai.lt). Reikia manyti, kad greta garsiai skaityto šventojo gyvenimo aprašo (vita) panašiai atsirado ir kiti krikščionių literatūros žanrai, susiję su kalendoriniais šventųjų minėjimais: troparionas (gr. τροπάριον – pergalės giesmė, himnas; iš τροπαία – pergalingas ženklas, trofėjus) ir kontakionas (gr. κόντάκιον – giesmė; nuo žodžio κοντός – lazdelė, ant kurios suvyniodavo pergamento ritinėlį su giesmių tekstais) (slaptai.lt). 

Dar žr. kons. įrašą troparionas, kontakionas

Žymės: rašyba, religija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą