Taip, pasakymas pirkti skolon taisyklingas. Einamieji vidaus vietininkai vartojami ir kituose kanceliarinei kalbai būdinguose pasakymuose, pvz.: (pa)traukti (baudžiamojon) atsakomybėn, kelti viešumon. Jie sinonimiški prielinksnio į konstrukcijoms: pirkti į skolą, kelti į viešumą ir pan. (žr. J. Šukys „Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos“ (Kaunas, 1998, p. 335, 336).

     Taisytini verstiniai kanceliariniai pasakymai su einamuoju vidaus vietininku, pvz., priimti dėmesin.

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą