Greta auklė „vaikų auklėtoja, nešiotė“ (eLKŽ, eDŽ) gali rastis auklius, auklis, auklys: žodynuose tokių daiktavardžių dar neteikiama*, bet lietuvių kalbos gramatinės priemonės tokius variantus leidžia sudaryti, vartosenoje fiksuojama pavyzdžių: „Taigi, gerbiamasis aukliau, kokios gi išminties mokysime rytoj mūsų visomis prasmėmis brangią panelę?“ (VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas“) Auklius – toks pats darbas kaip ir visi kiti, kodėl vyrai jį turi dirbti blogiau nei kitus darbus? Mizantropas pasirodė esąs geras auklius... Vyrai aukliai – visai puiku, pvz., mano vyras puikiai sutaria su visais vaikais ir labai moka juos užimti. Rašydama apie naujus kalbos reikškinius dr. Rita Miliūnaitė teikia pavyzdį iš dienraščio: Turėti vyrą auklę – ne vieno mažylio svajonių viršūnė. Toks „auklis“ greičiau bėgioja, o apie futbolą ir automobilius išmano geriau nei jų kolegės (žr. Miliūnaitė R. Nauji kalbos reiškiniai: natūralioji ir dirbtinė atranka // Acta Linguistica Lituanica / Lietuvių kalbotyros klausimai, 2000, t. 42, p. 3–14).

   Kita vertus, daiktavardis auklė gali būti vartojamas apibendrintai abiejų lyčių asmenims pavadinti, plg. kaip nesant reikalo pabrėžti lyties vartojami lapė, kregždė ir pan. (dar plg. vyrų pavardes Lapė, Kregždė). Galimas pasakymas: „Aš, vyras, būsiu vaikų auklė, plg.: Jis buvo toks Dievo nešiotė: kryžių apie bažnyčią nešdavo (eLKŽ). Neišleistini iš akių ir daiktavardžiai tėtė, dėdė, nusakantys būtent vyriškos lyties asmenis.

   Paprasčiau su priesaginiu vediniu – įprasta, kad turime abiejų giminių daiktavardžius auklėtojas ir auklėtoja.

_______________ 

*eLKŽ  teikiamas auklis „virvelė“ ir auklis „auklėtojas“.

Žymės: leksika, morfologija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą