„Tarptautinių žodžių žodyne“ nurodoma, kad žodis superintendeñtas kilęs iš lot. superintendes (kilm. superintendentis ) „vyriausiasis prižiūrėtojas“ ir dvi jo reikšmės dabrtinėje kalboje: 1. Protestantų bažnyčioje – dvasininkas, vadovaujantis bažn. apygardai; 2. pareigūnas, vadovaujantis JAV švietimo departamentui.

     Kaip artimiausias bažnytinio termino atitikmuo, matyt, galėtų būti vyskupas, generalinio superintendento – vyriausiasis vyskupas. Plačiau žr.: Aleknavičienė O.  Ar Martynas Mažvydas buvo vyskupas? (Archivum Lithuanicum, t. 16, p. 59–122).

Žymės: leksika, semantika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą