Pirmiausia tai – tikrinis žodis, biblinių laikų Judėjos karalių vardas, kirčiuojamas pastoviai pirmame skiemenyje – Èrodas (1), žr. el. „Tikrinių žodžių žodyną“, „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyno“ (parengė D. Mikulėnienė, A. Pakerys, B. Stundžia, Vilnius, 2007) priedą.

   Apibendrinta reikšme „žiaurus, beširdis, nedoras žmogus“ vartojamas bendrinis žodis èrodas (žr.: „Tarptautinių žodžių žodyną“, Vilnius, 2013; „Visuotinę lietuvių enciklopediją“, t. 5, Vilnius, 2004, p. 564), jis taip pat kirčiuojamas pastoviai pirmame skiemenyje.

   Išsiskiria tik „Lietuvių kalbos žodyno“ teikimas: eròdas (2) „nedoras žmogus“, tačiau tai gali būti apsirikimas: pavyzdys iš rašytinio šalinio, o skelbiamoje žodyno papildymų kartotekoje daugiausia užrašymų su kirčiu pirmame skiemenyje (Kupiškyje – tarminis variantas ė́rodas: Nesusidėk su tuo ė́rodu „nedorėliu“). Daugiausia šio žodyno pagrindu K. Vosylytės sudarytame „Palyginimų žodyne“ teikiamas vis dėlto 1-osios kirčiuotės variantas – kaip Èrodas Kri̇̀stų (pvz.: Ko čia spicavoji (klausinėji) kaip Erodas Kristų, vis tiek aš tau nepasakysiu!) „Lietuvių–lenkų žodyne“ teikiami du variantai: èrodas 1, eròdas 2. (Šaltinius žr. Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje, LKI.)

 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą