Galimi du kirčiavimo variantai – diãspora 1, diasporà 2.

„Tarptautinių žodžių žodyne“ (Vilnius: Alma littera, 2013; Interleksis) teikiamas 2-osios kirčiuotės variantas diasporà* (plg. botanikos terminus sporà ir aplanosporà, chlamidosporà, endosporà, makrosporà, megasporà, mikrosporà, oosporà, piknosporà, zigosporà, zoosporà; dar plg. chem. diaspòras). Iš tiesų graikų kalboje šis žodis galūninio kirčiavimo, tačiau, kaip ir daugeliui graikiškos kilmės žodžių, lietuvių kalboje jam pritaikytas lotyniškas kirčiavimas, todėl paplito variantas diãspora (plg. anãfora, metãfora). Toks 1-osios kirčiuotės variantas teikiamas V. Vaitkevičiūtės „Tarptautinių žodžių žodyne. A–K“ (Vilnius, 1999, p. 257; nors greta bot. diaspòras) ir labiausiai paplitęs šnekamojoje kalboje.

_______________ 

*diaspora – 1. dalies tautos gyvenimas svetur; kurios nors tikybos žmonių gyvenimas tarp kitatikių; 2. svetur gyvenanti tautos grupė; tarp kitatikių gyvenanti kurios nors religijos žmonių grupė; 3. bot. bet kuri galinti plisti augalo dalis (pvz., gniužulo dalis, spora, gemalinis kūnelis, sėkla, svogūnėlis ir kt.), iš kurios gali išaugti naujas augalas. 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą