Taip, sakinys taisyklingas. Asmuo, į kurį kreipiamasi paslaugos ar prekės, nusakomas naudininku (žr. N. Sližienės „Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodyną“ (t. 2(2), Vilnius, 2004, p. 398).  Pvz.: Užsakiau meistrui, kad padirbtų stalą. Užsakė man padaryti albumą. Įsigijęs pastatą užsakiau architektams suprojektuoti jame muziejų. Jos motina net užsakė tyrimą privačiai agentūrai. Rūmų direktorius vėl užsakė dailininkui kelias naujas ovalinio portreto kopijas. Gyvenimo saulėlydyje viena leidykla užsakė jam parašyti autobiografinę knygą. Jiems reikėjo laivyno, todėl užsakė venecijiečiams jį pastatyti  (pavyzdžiai iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno).

    

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą