Įprastesnis čia būtų įnagininkas: persismelks siaubingu kvapu (plg. N. Sližienės „Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodyne“ (t. 2, Vilnius, 1998, p. 161, 162) teikiamus sangrąžinius priešdėlio per- vedinius persisunkti, persiimti: Tu visas dūmais persiėmęs; Tik retas bajoras persiėmęs demokratinėmis idėjomis; Lininiai tvarsčiai buvo persisunkę krauju), tačiau ir kilmininkas (persismelks siaubingo kvapo) ne klaida. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (elektroninis variantas http://www.lki.lt/dlkz) teikiamas veiksmažodžio persiimti pavyzdys su kilmininku: persiėmę svetimos dvasios.

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą