Taip, vartotinas. Frazeologizmas veidas į veidą vartojamas dviem reikšmėmis:
     1. vienas priešais kitą: Veidas į veidą su juo susitiks, akis į akį su juo matysis.
     2. tiesiogiai: Viešpats kalbėjosi su Moze veidas į veidą, kaip paprastas žmogus kalbasi su savo prieteliu. Juk aš mačiau Dievą veidas į veidą, tačiau mano gyvybė buvo apsaugota.
     („Frazeologijos žodynas“, Vilnius, 2001, p. 798)

     Kai aktualizuojama leksinė žodžių reikšmė, pavartojamas įnagininkas, pvz.:  Šnabždu jausdama, kad neturiu teisės taip paprastai, tiesiai, tarsi veidu į veidą, lūpom į lūpas, kreiptis į Viešpatį. Kai vakare sugulė, tysojo aukštielninki, ilgai neįveikdami savęs: ar nugaras viens kitam atsukti, ar veidu į veidą atsigręžti. ... sustojome, man daužėsi širdis, stovėjom veidu į veidą... Tačiau vartojant frazeologizmą linksnio keisti nereikia, plg.: Akimirką jie stovėjo veidas į veidą ir nenuleido vienas nuo kito akių. (Pavyzdžiai iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“). 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą