Garbė Jėzui Kristui! – senas katalikiškas pasveikinimas, į jį tradiciškai atsakoma: Per amžius. Amen. Taip nuo seno buvo pratę sveikintis katalikų dvasininkai, Kunigų seminarijos auklėtiniai ir tikintieji su tikinčiaisiais (žinoma, neįžeisdami kitokių įsitikinimų žmonių)“ (Kučinskaitė A. Lietuvių kalbos etiketas, Vilnius, 1990, p. 11). 

     Vartojimo pavyzdžiai iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno": – Garbė Jėzui Kristui, – sveikinosi kunigas <...> – Per amžius amen... – Janina žino, ką tokiu atveju atsakyti. Pirmiausia penitentas [einantysis išpažinties] sveikina kunigą: „Garbė Jėzui Kristui“; pabaigoje kunigas gali atsisveikinti „Eik ramybėje..." ar kaip kitaip. Smagu buvo išgirsti popiežiaus „Garbė Jėzui Kristui!" ir iš naujo pajusti, kaip jis myli Lietuvą. Atplėšiau voką, sumirgėjo mamytės rašysena: „Garbė Jėzui Kristui!..“ – ir turėjau nusisukti į sieną, nesuvaldydamas konvulsiško verksmo. <...> nebekeliama kepurė einant pro pakelės kryžių, įėjus į šventintą būstą neištariama „Garbė Jėzui Kristui", prieš valgį ir po valgio neliko maldos. Esu aplankęs visą savo parapiją, tačiau pastebėjau vieną neigiamą bruožą: kai tik pasisveikini „Garbė Jėzui Kristui", žmogus tuoj griebiasi už kišenės, man tai labai nepatinka. Bent dabar, kol žmonių materialinė padėtis tokia sunki, nenoriu atrodyti tarsi reketininkas... Pavyzdžiai iš internetinės žiniasklaidos: Kaip sveikinasi parapijiečiai atvykę į raštinę su reikalais? Net ir iš labai jaunų išgirstu „Garbė Jėzui Kristui“, nors nuskamba ir „Laba diena“. Atsakau, kaip žmogus pasisveikina“, – teigia klebonas. Tarybos narės teigimu, mikrorajono gyventojams nebūtų alternatyvos, kaip tik leisti vaikus į religinei bendruomenei priklausančią mokyklą. „Juk taip nebus, kad pusė mokyklos – katalikiška, o pusė – ne. Negi pusė vaikų pamoką pradės „Laba diena“, o kita pusė „Garbė Jėzui Kristui“...

     Dvasininkų, tikinčiųjų elektroninėje rašto kalboje pasitaiko pirmosios pasveikinimo frazės sutrumpintas variantas – GJK, pvz.: GJK, norėčiau sužinoti, ką Bažnyčia sako apie neurolingvistinį programavimą? (Atsakomosios dalies trumpinių PA ar PAA nefiksuota.) Trumpinimas pirmosiomis raidėmis iš principo įmanomas, taip sutaupoma vietos, tačiau iš pasveikinimo lieka tik žymuo, kad rašantysis yra katalikas. 

      Kita vertus, šaltiniuose fiksuotas lot. Laudetur lesus Christus (arba Laudetur Jesus Christus) trumpinimas – L.I.C. (arba L.J.C.), taupumo sumetimais viduramžiais buvo trumpinama daugelis dažniau vartojamų posakių (žr.: Winiarczyk M. Sigla Latina in libris impressis occurrentia). 

Žymės: religija, santrumpos
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą