„Tarptautinių žodžių žodyne“ (Vilnius, 2013) teikiama novicijus [lot. novicius – naujas], kandidatas į katalikų vienuolius, laikantis bandymą – noviciatą (p. 576). Moteriškosios giminės daiktavardis – novicija [lot. novicia]. Pvz.: Kadangi netrukus Krokuvoje turėjo įvykti generalinė kapitula, tėvas Augustinas jon vykdamas pasiėmė ir novicijų Mykolą. Šis Krokuvoje užbaigė noviciatą, padarė įžadus ir pasiliko ten visą laiką gyventi. Moterys vienuolės visuomet privalo gerbti vyrus, net šimtametė abatė – berniūkštį novicijų... iškviečiama vienuolė, ji turi tą baltą sutaną paimti ir nunešti į pačias garuojančios Vatikano skalbyklos gilumas, ten ją išskalbs kitos vienuolės ir novicijos, kurios gieda giesmes ir šlovina Viešpatį... 

      Šiuo terminu pavadinami ir kito tikėjimo kandidatai į vienuolius (pvz.: Tibete novicijaustėvai turėdavę paaukoti vienuolynui 200 sidabrinių. Jau septynerių metų berniukas gali būti įšventintas novicijumi, vadinamu šramanera, tibetiškai geculuPirmiausia eina muzikantai su dvimetriniais trimitais, kurių pirmgalius, pasikabinę ant odinių diržų, tempia lopšelinio amžiaus novicijai). 

    Vartosenoje pasitaiko trumpesnių variantų – vyr. novicas, mot. novicė. Vis dėlto tai nenorminės formos. 

     Noviciatas – 1. kandidatų į vienuolių ordiną rengimas, dažn. vienų metų bandomasis laikotarpis ordine; 2. patalpa, kurioje gyvena novicijai (arba novicijos) – kandidatai į vienuolių ordiną (TŽŽ Interleksis). Pvz.: ... Petrutytė susižavėjo vaikų auklėjimu pagal Montessori metodą. 1934 metais, baigusi tarptautinius Montessori kursus Nicoje, ruošėsi pradėti noviciatą, bet viršininkė pasakė: „Daryk kaip nori, bet, regis, pasaulyje būsi naudingesnė, negu vienuolyne.“

(Pavyzdžiai iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“.) 

Žymės: leksika, morfologija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą