Terminas lietuviško atitikmens neturi, adaptuojant angl. dispensationalism dispensacionalizmas.

     Vartojimo pavyzdžiai: Dispensacionalistai skirsto istoriją į skirtingas Dievo sandorių su žmonija eras ir išskiria skirtingus metodus (išganymo planus, angl. d i s p e n s a t i o n), kuriuos Dievas naudoja, taikydamas savo bendrą programą pasaulio istorijai. Dispensacionalizmas yra ištisa teologijos sistema (eschatologija tik viena jos dalis), tvirtai pagrįsta išskirtiniu Biblijos interpretavimu (prizme.lt). Žinoma, negalima sakyti, kad fundamentalizmas yra vienalytis, be trūkumų ir iškrypimų. Kaip sako Schaefferis, „baisių trūkumų“ ar „fundamentalistinių pavojų“ galima būtų nurodyti ne vieną: arogancija, elitizmas, perdėtas noras tuščiai ginčytis; perdėtas kai kurių pamaldumo formų akcentavimas; kultūrinis 'imperializmas’ – nelankstumas pritaikant Biblijos tiesas kitoms kultūroms; įstatymiškumas; kritikos nepriimanti eschatologija (dažniausiai dispensacionalizmas) ir kt. (lksb.lt).

     Varianto dispensionalizmas atsiradimą galėjo lemti netiksli sąsaja su tarptautiniais žodžiais dispensa ir dispensuoti (tokie teikiami TŽŽ), tačiau aptariamo termino darybinis pamatas kitas – angl. dispensation  „paskirstymas“; spec. išganymo planas“

Žymės: leksika, religija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą