Būtojo kartinio laiko padalyvio forma – sušvirkštus.

           Būtojo kartinio laiko padalyviai daromi iš veiksmažodžio būtojo kartinio laiko kamieno atmetant kamiengalio balsį ir pridedant priesagą -(i)us: švirkšt-ėšvirkšt-us; šnypšt-ėšnypšt-us; inkšt-ėinkšt-us. Priesagą -ius (po minkšto priebalsio) turi padalyviai, padaryti iš veiksmažodžių, kurių būtojo kartinio laiko kamiengalis -ė ir bendraties priesaga -yti: laik-ė (laikyti) – laik-ius; raš-ė (rašyti) – raš-ius; šaknies priebalsiai -t-, -d- prieš priesagą -ius virsta-, -dž-: skait-ė (skaityti) – skaičius; sklaid-ė (sklaidyti) sklaidž-ius (žr. „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką“, Vilnius, 1997, p. 379).

Žymės: žodžių daryba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą