Kartojamieji žodžiai skiriami arba neskiriami pagal intonaciją (žr. Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 3.2 punktą). Įvardžių, įvardinių prieveiksmių samplaikos dažniausiai turi savitą reikšmę (šiuo atveju bet kas, bet kur), neturi išskaičiuojamosios intonacijos ir neskiriamos, pvz.: Jeigu tai teisybė, jeigu aš tikrai sapnuodama į šunį pasiverčiu, kas kas, o mama tai turėtų žinoti. Kur kur, o čionai karas, atrodė, niekados neatūš. Dar plg.: Su kuo su kuo, tik ne su juo. Ko jau ko, o tavęs niekas neperkalbės.

      Kaip matyti, tokios samplaikos dažniausiai vartojamos priešinamojo, papildomojo santykio vienavardžių sakinio dalių junginiuose su priešinamaisiais jungtukais o, bet (prieš šiuos jungtukus kablelis būtinas, žr. Skyrybos taisyklių 3.5a punktą). 

      Pabrėžiamoji dalelytė jau gali eiti samplaikos pradžioje ar viduryje, pvz.: Jau kas kas, o poetas turėtų būti atsargus ir žinoti, kad meilė žavi tuo, jog praeina. Jau kas kas, o paties girininko ranka surašyta ataskaita tikrai turėtų juos įtikinti. Kai buvau vaikėzas, maniau: kas jau kas, o arkliai nesensta. Taigi kas jau kas, o notarai dėl to skriaudos tikrai nepajus. (Pavyzdžiai iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“.) 

 

 

 

Žymės: sintaksė, skyryba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą