Norminis kirčiavimas – kìtapus (kitoje pusėje, plg.: kìtą kar̃tą – kìtąkart, dar kìtąsyk, kìtądien, kìtąmet), víenapus (viena puse, vienoje pusėje), nors anàpus, antràpus (plg.: aną̃ kar̃tą – aną̃kart, dar aną̃dien, aną̃syk, aną̃dien, aną̃met), šiàpus (šioje pusėje) ir katrapùs (katroje pusėje, vart. klausimuose). (Žr. eDŽ6, eLKŽ.)

 

 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą