Taip, vartotinas, tačiau apdairiai.

     „Lietuvių kalbos žodyne“ veiksmažodis galinti, galina, galino (priešdėliniai variantai su į-, -, pa-) vertinamas kaip neologizmas – naujažodis, tačiau pateikiama ir patikimų Jono Jablonskio pavyzdžių. „Kanceliarinės kalbos patarimuose“ įspėjama, kad tai knyginis žodis, galimas vartoti vietoj pasakymo suteikti (sudaryti) galimybes, nors už jį nedaug geresnis. Patariama vartoti kitus veiksmažodžius – padėti, leisti ar sudaryti sąlygas, pvz.: Unifikuoti dokumentai įgalina (geriau – padeda, leidžia, sudaro sąlygas) sumažinti dokumentų formų skaičių. Tai įgalins (geriau – leis) sėkmingai spręsti naujus uždavinius. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ taip pat yra žyma knyg., o reikšmė nusakyta vienu žodžiu „leisti“. Vis dėlto didžiajame žodyne įgalinti, įgalina, įgalino reikšmė nusakyta tiksliau – „duoti galią, sudaryti sąlygas“ pvz.: Žmogus sukūrė techniką, kuri įgalina jį keisti gamtą. Pirmiaus negalėjai į juos nuvykti, – kas gi dabar tave įgalino? „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ (antraštyno) pavyzdys: Mane įgalino atsakyti į auditorijos klausimus [čia netiktų keisti į padėjo, leido]. 

     N. Sližienės „Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodyne. A–M“ (Vilnius, 1994, t. 1, p. 230) nurodoma, kad įgalinti, įgalina, įgalino „suteikti galimybę, leisti“ vartojamas junginiuose su bendratimi, bendratimi ir daiktavardžių galininku, pvz.: Nauja tvarka įgalino mus geriau dirbti. Šiuolaikinė technika įgalina greičiau statyti namus.  

Žymės: leksika, semantika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą