Galimas dvejopas pasakymas – reformos kliūtys (nusakomasis) ar kliūtys reformai (plg. kliudyti reformai). Veiksmažodžiai kliudyti, trukdyti naudininkiniai, taigi ir junginiuose kliūtis kam ar trukdis kam – naudininkas natūralus. Vartojimo pavyzdžiai (iš VDU „Dabartinės kalbos tekstyno“): Sudaro kliūtis normaliai atitinkamos pramonės įmonės veiklai. Šalinti šioje srityje atsirandančias kliūtis verslui

     Problemiškesnis abstrakčiųjų -imas ir -umas daiktavardžių naudininkas. Norint stilingiau pasakyti, juos reikėtų keisti konkretesnės reikšmės daiktavardžiais ar bendraties ir galininko konstrukcija, pvz.: Iškėlė kliūtis žvaigždžių tyrinėjimui(– kliūtis... tyrimams; pradėjo kliudyti (trukdyti) tyrinėti žvaigždes)... Dvasinė pusiausvyra tinkamoje vietoje – geras dalykas, bet jei tai kliūtis išlikimui (– kliudo ar trukdo išlikti)... 

     Anot Jono Šukio, pasitaiko, kai naudininkas  parenkamas nevykusiai (Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos, Kaunas, 1998, p. 153): Kas sukliudė įgyvendinti pažadams (taisoma įgyvendinti pažadus)?

     Dar žr. kliūtis daryti ką

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą