Pasakymas Turtas yra mano dispozicijoje kalbiškai įmanomas (ypač dalykiniame stiliuje), bet galimi ir kitokie pasakymai: Turtas yra mano žinioje ar priklauso man. Dabar esu visiškoje jūsų dispozicijoje... / jūsų žinioje / priklausau nuo jūsų (valios) / priklausau jums... 

   „Kanceliarinės kalbos patarimuose“ (žr. žinia) įspėjama, kad pasakymai su žinioje (taigi ir dispozicijoje) netinka kalbant apie paprastą ko nors turėjimą – be valdymo, tvarkymo, disponavimo, pvz.: Darbuotojas turi tuos dokumentus (ne Darbuotojo žinioje yra tie dokumentai), kurių užduotis vykdo. Taip pat užsimenama, kad pasakymas perduoti (perimtipasiimti) kieno žinion vartojamas priklausymo (dispozicijos) reikšme, pvz.: Mokyklos perduodamos savivaldybių žinion; nors geriau – perduodamos savivaldybėms. Netinka pasakymai perduoti, perimti kieno žiniai.

      Galima spėti, kad naudininkas žiniai pasitaiko dėl sinonimiškumo su dispozicijai. Plg. (pavyzdžiai iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“): Įsigaliojo Vyriausybės nutarimas dėl Kelių fondo lėšų perdavimo kelių direkcijos dispozicijaiPirkėjas privalo sumokėti kainą, kai pardavėjas pagal sutartį ir šią Konvenciją perduoda pirkėjo dispozicijai arba prekes, arba jų disponavimą kontroliuojančius dokumentus. Šilumos sektorių perdavus savivaldybių dispozicijai, atliekų tvarkymas, kurį atlieka savivaldybių įmonės, gali būti... Nuo 1568 m. pradžios iš Vilniaus į Ordino administraciją vienas po kito keliavo prašymai nedelsiant atsiųsti savo atstovus į Vilnių perimti Ordino dispozicijai parengtą kolegiją ir pradėti visų trokštamą mokymą. Beveik visa miesto centro nuosavybė buvo svetimtaučių rankose, ir nė viena vyriausybė nesirengė jos nacionalizuoti ir jos atiduoti lietuvių dispozicijai.

      Dar žr. įrašus disponuoti; žinioje

Žymės: leksika, sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą