Linksnių (paprastai objekto reikšmės), iš dalies ir prielinksnių vartojimo klaida yra lietuvių kalbos polinkiais nepagrįstas būdvardžių ir būdvardiškųjų kalbos dalių bevardės giminės (lietuvių kalboje ji nekaitoma) savotiškas daiktavardinimas ir jos sakymas kuriuo nors – dažniausiai objekto reikšmės – vyriškosios giminės linksniu, kartais – prielinksnine konstrukcija. (Klystama dėl rusų kalbos įtakos.) Dažniausiai taip sudaiktavardinama, vyriškąja gimine paverčiama ir kaitoma yra dalyvių bevardė giminė, plg.:

     Jis niekada nebaigdavo pradėto (= to, ką pradėjo / ką pradėjęs; pradėto darbo). Nekartokite pasakyto (= to, kas pasakyta; pasakytų dalykų). Minėtą (= Tai, kas minėta; Minėtus dalykus) susieję su faktais, galime padaryti svarbią išvadą.

     Pasitaiko ir būdvardžių bevardės giminės sudaiktavardinimo bei kaitymo. Plg.: Už gerą (= Už gera) geru atsilygink. Naujas (= Nauja) yra gerai užmirštas senas (= gerai užmiršta sena).

     Kartais gramatinama net įvardžių bevardė giminė. Plg.: Mes, galvodami apie vieną (= apie viena), pasimetame kitame (= pražiūrime kita).

     Dabar atlaidžiau žiūrima į tai, šitai nykimą, nes ir dalyje tarmių vietoj jų jau vartojami tas, šitas. Vis dėlto oficialiuosiuose stiliuose jai derėtų teikti pirmenybę. Plg.: Tai (ne Tą) reguliuoja įstatymas. Ar tu tai / tą supranti? Šitai / Šitą kiekvienas žino.

(Šukys J. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos, Kaunas, 1998, p. 58–59.) 

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą