Pirmumas paprastai teikiamas variantui Makabiejų knyga. Tokia pavadinimą sudarančio asmenvardžio forma – Makabiejus (Judas) teikiama „Biblijos vardų žodyne“ (sud. P. Kimbrys, Vilnius: Aidai, 2000, p. 186), žodynas apsvarstytas VLKK.

 

     Vienuose Šventojo Rašto leidimuose lietuvių kalba – Makabėjų knyga (pvz.: Biblija, arba Šventasis Raštas, Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998), kituose – Makabiejų knyga (pvz.: Šventasis Raštas: ekumeninis leidimas Lietuvos Biblijos draugija, 1999). (Plačiau apie skirtumus žr.: Aliulis V. Antano Rubšio Senojo Testamento vertimas ir du jo variantai, 2000; www.prizme.lt.) 

     „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (t. 14, Vilnius: MELI, 2008, p. 87) teikiami abu variantai – Makabiejų knyga, Makabėjų knyga. Taigi pirmumas – variantui Makabiejų knyga.

     Giminės pavadinimas tarptautinių žodžių žodynuose taip pat rašomas nevienodai:

    • „Tarptautinių žodžių žodyne“ (Vilnius, 2013, p. 501) teikiami du variantai, pirmumas – variantui Makabiejai

 

   Makabiẽjai [hebr. makkābhāh – plaktukas] II ir I a. pr. m. Kr. žydų šventikų giminė, atgaivinusi žydų religiją ir polit. gyvenimą; Judo Makabiejaus pergalei prieš Siriją paminėti švenčiama Chanukos šventė. 

   Pastaba.  Ankstesniame TŽŽ leidime rašoma mažąja raide: makabiejai, makabėjai). 

    • Valerijos Vaitkevičiūtės „Tarptautinių žodžių žodynas. L–Ž“ (Vilnius: Žodynas, 2000, p. 69) teikiamas tik vienas variantas – makabėjai. 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą