Priesaginiai veiksmažodiniai daiktavardžiai šaknyje dažniausiai turi tokį balsį kaip ir tos veiksmažodžio formos, iš kurių jie padaryti: krypti > kryptis (žr. „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, p. 15, § 3). Neretai ilgosios y, ū daiktavardžių šaknyje rašomos, kai veiksmažodžių šaknyje yra balsiai ie, ei, au, uo (žr. ten pat, p. 13, § 2 4).

     Iš veiksmažodžių bendraties daromi ir turi bendraties šaknies balsį daiktavardžiai su šiomis priesagomis:

-tuvas, -tuvė: durtuvas (< durti), galąstuvas (< galąsti), grūstuvas (< grūsti), rūšiuotuvas (< rūšiuoti), vytuvai (< vyti); dėtuvė (< dėti), melžtuvė (< melžti), gertuvė (< gerti)

-tis: būtis (< būti), griūtis (< griūti), žūtis (< žūti), kryptis (< krypti); taip pat pjūtis (< pjauti), spūstis (< spausti); liūtis (< lyti)

-tas: svertas (< sverti), burtas (< burti), užkratas (< užkrėsti), keltas (< kelti)

-tynės: vytynės (< vyti), durtynės (< durti), veltynės (< velti)

-klas: irklas (< irti), durklas (< durti); taip pat pjūklas (< pjauti)

-klė: būklė (< būti), ryklė (< ryti), žūklė (< žūti „žuvauti“)

-klys: ryklys (< ryti), murklys (< murkti), rūklys (< rūkti); taip pat brūklys (< braukti)

     Dar žr. įrašą kūryba, gynyba.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą