Priesaginiai veiksmažodiniai daiktavardžiai šaknyje dažniausiai turi tokį balsį kaip ir tos veiksmažodžio formos, iš kurių jie padaryti: kūrė > kūryba, gynė > gynyba.

     Iš būtojo kartinio laiko formų daromi ir turi būtojo kartinio laiko veiksmažodžių formų šaknies balsį daiktavardžiai su šiomis priesagomis:

-imas: rijimas (< rijo), griuvimas (griuvo), džiūvimas (< džiūvo)

-ikas, -ikė: mynikas (< mynė), kūrikas (< kūrė), stūmikas (< stūmė) 

-ėjas, -ėja: gynėjas (< gynė), rėmėjas (< rėmė), siuvėjas (< siuvo)

-yba: skyryba (< skyrė), kūryba (< kūrė), dūryba (< dūrė) 

-ykla: mynykla (< mynė), kūlykla (< kūlė), rūkykla (< rūkė), vėlykla (< vėlė)

-inys: lydinys (< lydė), kliuvinys (< kliuvo), siuvinys (< siuvo), nėrinys (nėrė)

-iklis: pūtiklis (< pūtė), pustiklis (< pustė), rėžiklis (< rėžė), skyriklis (< skyrė), žiūriklis (< žiūrėjo)

-oklis: vijoklis (< vijo), stūmoklis (< stūmė)

-ūnas, -ūnė: pagyrūnas (< pagyrė), rijūnas (< rijo)

-ėlis, -ėlė: užsispyrėlis, -ė (< užsispyrė), pražuvėlis, -ė (< pražuvo), pamišėlis (< pamišo) 

-ena: griuvena (< griuvo), puvenos (< puvo), lūženos (< lūžo)

-ėsis: džiūvėsis (< džiūvo), griuvėsiai (< griuvo)

     („Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, p. 14, § 3).

Dar žr. įrašą liūtis, kryptis. 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą