Galimi du kirčiavimo variantai – aliái, aliaĩ (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. lapkričio 10 d. rekomendacija Nr. R-13 (k-17) „Dėl tarnybinių ir ekspresinių kalbos dalių kirčiavimo“).

     „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (DŽe3) teikiamas tik pirmasis – aliái. Ši dalelytė vartojama reiškiant visumos išsėmimą, pvz.: Aliai žodelis jam aiškus. Išreikalavo aliai centą. Taip pat žodyne sukirčiuotas ir pažymimasis įvardis aliái víenas, aliái vienà (3 kirč.), tačiau remiantis VLKK rekomendacija galima kirčiuoti ir aliaĩ víenas, aliaĩ vienà.

     Daugiau vartojimo pavyzdžių iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“: Išlakė viską aliai lašo. Salė buvo pilna aliai paskutinės vietos. Jo barzda ne kaip zarasinių arkliavagių, nenugulėta iš po nakties ant vieno šono, bet sušukuota auksinėm šukom, aliai plaukelis išmirkyta kvapiuose aliejuose, blizga kaip mašastinė. Ir lapai neatšaukiamai pasmerkti: aliai vienas prarado savo šaką, Saulę ir akiratį. Nėra abejonės, mūsų veiksmai, visi aliai vieno, yra iš esmės nepakartojamai asmeniški, unikalūs, be galo individualūs; bet vos tik juos perkeliame į sąmonę, tokie jie jau nebeatrodo...

 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą