Daiktavardis makštis (1. dėklas, įmova; 2. bot. prielapis, juosiantis stiebą; 3. anat. moters lyties organų dalis (vagina), žr. DŽe6) yra i kamieno, o kai kurios i kamieno daiktavardžių linksnių formos įvairuoja, tarp jų ir daugiskaitos kilmininko. „Dabartinėje lietuvių kalbos gramatikoje“ (p. 76) tai aiškinama istoriškai: senieji i kamieno daiktavardžiai turi galūnę -ių (pvz.: vagių, samčių, valčių, krosnių, minčių, ančių, avių, akių), o buvę priebalsinio kamieno daiktavardžiai, perėję į i kamieną, turi po kietojo priebalsio (pvz., naktų, pažastų, šlaunų, krūtų, ausų, pušų, obelų, žąsų).

     Rekomenduotina bendrinei kalbai forma – makščių (jis sistemiškesnis dabartinių taisyklių požiūriu, nes kituose linksniuose kamiengalis minkštas), plg. terminą sausgyslių makšč ir stuburo ligos, dar plg. variantus makšnė, makšnys makšnių (žr. „Lietuvių kalbos žodyne“). Vartojimo pavyzdžiai iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“: Pradeda ryškėti sausgyslių makšč bei tepalinių maišelių sinovijos uždegimas. Vyrai laidoti su kovos peiliais dažniausiai be kuršiams būdingų puošnių makšč... įkapių puošnumas (paauksuoti sidabriniai makšč apkalai, sidabrinės paauksuotos sagtys, sidabru puošti pentinų diržai, sidabrinė ankaklė, žiedas, apyrankės) rodo visuomenės turtinį susisluoksniavimą.

     Klaida nelaikytinas ir variantas su kietuoju kamiengaliu – makštų, ypač kalbant apie kardo ar kito ginklo makštis. „Lietuvių kalbos žodyne“ prie daiktavardžio makštis (1.„įmovas, dėklas, futliaras“) ir kaip atskiro žodžio išskirto daugiskaitinio daiktavardžio makštys  (ta pačia reikšme) teikiama pavyzdžių su kietuoju kamiengaliu: Abu riteriai ištraukė iš makštų kardus. Kiekvienas, kuris kalaviją ižtraukė iž makštų ant artimo (be urėdo ir teisybės), tasai yra vertas, dant nuog kalavijo pražūtų. (Tačiau tarp varianto makšnys pavyzdžių: Ištraukęs iš makšn peilį ketino jau papjauti vaiką.)

Žymės: leksika, morfologija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą