Pasakymai toli iki tiesos ir toli gražu iki tiesos taisyklingi, bet toli gražu nuo tiesos – netaisyklingas.

      El. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“  teikiamos dvi prieveiksmio toli reikšmės: 1. „atstumas“: Toli nuėjo. Toli nuo manęs. Ar iš toli esi atvykęs? Iki Amerikos toli. Jis toliau nubėgo už mane; 2. „negreitai (laiko atžvilgiu)“: Dar toli vasara. Kas bus toliau?

      DŽ teikiamas ir frazeologinis junginys toli gražu „toli iki to, anaiptol“, el. „Lietuvių kalbos žodyne“ reikšmė nusakyta taip „visai, daug trūksta“, „Frazeologizmų žodyne (Vilnius, 2001, p. 748) teikiamos dvi reikšmės: 1. „visiškai (ne), anaiptol, daug trūksta“: Netaukšk niekų. Juk ir pats buvai toli gražu ne optimistiškai nusiteikęs. Žiūrėdami iš šalies matome toli gražu nedaug. Iki pavasario sezono pas mus dar toli gražu... 2. „tikrai ne, neįtikėtina“: Toli gražu, kad jis tave ves.

      Frazeologizmas toli gražu vartojamas ir su prielinksniais, ir be jų. Dažniausiai – ne su prielinksniu, o su neiginiu, pvz.: Man toli gražu nebuvo lengva taip imti ir ištarti tikrąją jo pavardę. Žinom toli gražu dar ne viską. Mano gyvenimas toli gražu nėra kupinas meilės. Ragana buvo toli gražu ne jauna (pavyzdžiai iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“). Taip pat su prielinksniais, būtent – iki, ligi. Tai lemia pati frazeologizmo semantika, palyginkite: Dar toli iki pabaigos / Dar toli gražu iki pabaigos / Dar daug trūksta iki pabaigos (taip pat Dar visai ne pabaiga / Dar toli gražu ne pabaiga).

      Prieveiksmį toli vartoti su prielinksniu nuo prasminga, plg.: Ši istorija toli nuo teisybės, bet vartoti frazeologizmą toli gražu su šiuo prielinksniu – apsirikimas. Vartojant frazeologizmą reikėtų turėti omenyje jo reikšmę, jo atitikmenį, plg.: trūksta iki ko, ne trūksta nuo ko. Todėl taisytina: Nežinau, ar tai dėl to, kad man buvo atlikta operacija, tačiau aš esu toli gražu nuo geros sportinės formos (= esu toli gražu ne sportinės formos / man dar toli gražu iki sportinės formos). Tai, ką siūlome mes, toli gražu nuo to, ką siūlo kiti (= Mes siūlome žymiai daugiau negu kiti; Kitų siūlymai toli gražu neprilygsta mūsiškiams; Kitiems toli gražu iki mūsų).

 Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą