Naujas 2013 m. „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidimas (pirmas leidimas 2005 m.) papildytas šiais aktualiais skoliniais (kai kurie iš šių skolinių nėra nauji, jie jau kuris laikas teikiami Konsultacijų banke, kitoje literatūroje, į knygelę įtraukti kaip turintys nusistovėjusius, žodynininkų sutartus atitikmenis): 

acquis tarpt. spec. || teisýnas

agregúoti tarpt. | stambinti

analògas tarpt. | atitikmuõ; panašýbė

anomãlija tarpt. | nukrypìmas, netaisyklingùmas, nenormalùmas; išimtìs

antiage X svet. ntk. = senė́jimą lė̃tinantis, -i

anti-age X svet. ntk. ↑ antiage

anti-aging X svet. ntk. ↑ antiage

au-pair X svet. ntk. ↑ ­ aupierė

aupierė svet. ntk. = (svetimšãlė) áuklė, guvernántė

barbekìnė tarpt. || kepsnìnė

bigmakas svet. ntk. = maist. didỹsis mėsaĩnis

bilbordas svet. ntk. = reklãmos (skelbìmų) lentà

binãrinis, tarpt. || dvinãris, ; dvilỹpis,

bonusas svet. ntk. = 1. prèmija; 2. draudìko pel̃no dalìs

bòtai tarpt. | gumìniai bãtai

breinstormas svet. ntk. = ped. minčių̃ lietùs

bugas svet. ntk. = komp. klaidà

bukas svet. ntk. = (mòdelio) albùmas

chlapuškė svet. ntk. = pliauškỹnė, pauškùtis, (konfetì) šaudỹklė

deformúoti tarpt. | iškraipýti, keĩsti fòrmą

dekorúoti tarpt. | puõšti, dáilinti

demo X svet. ntk. = demonstrãcinis, , paródomasis, -oji

destrùkcija tarpt. | irmas; ar̃dymas, griovìmas

destruktyvùs, -ì tarpt. | ar̃domasis, -oji; griaunamàsis, -óji

egzòdas tarpt. | išeivijà

ekstrinis, svet. vngt. – skubùs, -

e-šopas svet. ntk. = elektròninė parduotùvė, internètinė parduotùvė

flešas svet. ntk. = komp. atmintùkas

fragmeñtinis, tarpt. | dalìnis, ; ne vìsas, ; neištisìnis,

heterogèninis, tarpt. | nevienalỹtis, , nevienódas, -a; įvairiaršis,

holdingas svet. ntk. = kontroliúojančioji bendróvė

homogèninis, tarpt. | vienódas, -a; vienalỹtis, , vienarū̃šis, ; kurìs, - vienódos sándaros

homogenizãcija tarpt. | vienodė́jimas

inovatyvùs, -ì tarpt. | naujóviškas, -a, naũjas, -à, pažangùs, -ì

kaitbordingas svet. ntk. ↑­ kaitserfingas

karitatyvinis, svet. vngt. – labdarõs, labdarìngas, -a

kataraktà tarpt. | lęšiùko drumstìs

kofinansãvimas tarpt. || ekon. bendràsis finansãvimas

kofinansúoti tarpt. || ekon. bendraĩ finansúoti

komèrcinis, tarpt. | prekýbinis, ; prekýbos

konsolidúotas, -a tarpt. || suvestìnis, ; jungtìnis, ; beñdras, -à

konsolidúoti tarpt. || suteĩkti, sujùngti; sustìprinti, sutvìrtinti

kontentas svet. ntk. = turinỹs

kopiraiteris, svet. ntk. = rekl. reklãmos (tèkstų) kūrė́jas, kūrýbininkas,

kreatyvas svet. ntk. = 1. kūrinỹs; kūrýba; 2. kūrýbininkas,

kreatorius svet. ntk. = rekl. reklãmos (tèkstų) kūrė́jas, kūrýbininkas,

kreizas svet. ntk.= dìskinis pjū́klas

laineris svet. ntk. = akių̃ (kòntūro) plunksnẽlė; akių̃ pieštùkas

liftingas svet. ntk. = kosm. 1. ódos stañgrinimo (patempìmo) procedūrà; 2. stañgrinamasis krèmas

liftinginis, hibr. ntk. = kosm. stañgrinamasis, -oji

limeta svet. ntk. = žalióji citrinà

maršrutizatorius svet. ntk. = komp. maršrùto parinktùvas

mediãcija tarpt. || teis. táikinamasis tarpininkãvimas

mediãtorius, tarpt. || teis. (táikinamasis) tárpininkas,

morãlinis, tarpt. | dorìnis, ; doróvinis,

partis svet. ntk. = póbūvis, vakarė̃lis

pilinguotis hibr. ntk.= tekstil. pumpurúotis

racionalizúoti tarpt. || gẽrinti, tóbulinti; darýti tikslingèsnį,

raftas svet. ntk. = (pripučiamàsis) plaũstas

raftingas svet. ntk. = plaukìmas (pripučiamai̇̃siais) plaũstais

roletai svet. ntk. = ritinìnės užúolaidos

saundtrekas svet. ntk. = gar̃so takẽlis, šnek. gar̃stakis

sekuliarė́ti tarpt. | pasaulė́ti, darýtis pasauliẽtiškam, -ai

sekuliarùs, -ì tarpt. | pasauliẽtinis, , pasauliẽtiškas, -a

strytartas svet. ntk. = gãtvės mẽnas

šaliuotė hibr. ntk. = stat. dailýlentės

šaliuoti hibr. ntk. = stat. kálti, mùšti dailýlentėmis

šopingas svet. ntk. = (apsi)pirkìmas

šopintis hibr. ntk.= (apsi)pir̃kti

tabletas svet. ntk. = komp. planšètinis kompiùteris

take away X svet. ntk. = 1. (maĩstas) išsinèšti; 2. išsineštìnis; 3. išsineštinai̇̃

talk-show svet. ntk.­ talking show

talking show X svet. ntk. = pókalbių laidà

transkri̇̀pcija tarpt. kalbot. | pérraša pagal tari̇̀mą  

Dar žr.: 

Žymės: leksika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą